12:00
Z Televarieté
11:40
Záhada Severního moře
12:30
Matka Tereza (2/2)
12:15
Vražda v Ostrovní ulici
12:50
Nedělní receptář extra
12:30
Dvanáct do tuctu 2
12:50
Pět dní jednoho léta